โปรโมชั่นและข่าวสาร

แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE

รายละเอียดของแพ็กเกจ แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE เป็นแพ็กเกจส่วนลดสําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง ตามมาตรฐานที่แนะนําไว้สําหรับรถยนต์นิสสันใหม่ ส่วนลด 15% สําหรับแพลทินัม แพ็กเกจ (แบบ 10 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 100,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-70,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ส่วนลด 12% สําหรับโกลด์ แพ็กเกจ (แบบ 6 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 60,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-42,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รับส่วนลด 10% สําหรับอะไหล่ทดแทน (แบตเตอรี่, ผ้าเบรก, โช้คอัพ, ใบปัดน้ำฝน) ตลอดอายุแพ็กเกจ แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง “นิสสัน นาวารา” ร่วมทีมเหยี่ยวไฟ

เชียงใหม่, ประเทศไทย (24 กุมภาพันธ์ 2566) – นิสสัน ย้ำจุดยืนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยต่อเนื่อง ขอมีส่วนร่วมภารกิจดับไฟป่าของทีม “เหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ์แกร่งที่กล้า...เผชิญทุกความท้าทาย 2 คันเป็นระยะเวลา 3 เดือนช่วงหน้าแล้งพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE

รายละเอียดของแพ็กเกจ แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE เป็นแพ็กเกจส่วนลดสําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง ตามมาตรฐานที่แนะนําไว้สําหรับรถยนต์นิสสันใหม่ ส่วนลด 15% สําหรับแพลทินัม แพ็กเกจ (แบบ 10 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 100,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-70,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ส่วนลด 12% สําหรับโกลด์ แพ็กเกจ (แบบ 6 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 60,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-42,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รับส่วนลด 10% สําหรับอะไหล่ทดแทน (แบตเตอรี่, ผ้าเบรก, โช้คอัพ, ใบปัดน้ำฝน) ตลอดอายุแพ็กเกจ แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง “นิสสัน นาวารา” ร่วมทีมเหยี่ยวไฟ

เชียงใหม่, ประเทศไทย (24 กุมภาพันธ์ 2566) – นิสสัน ย้ำจุดยืนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยต่อเนื่อง ขอมีส่วนร่วมภารกิจดับไฟป่าของทีม “เหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ์แกร่งที่กล้า...เผชิญทุกความท้าทาย 2 คันเป็นระยะเวลา 3 เดือนช่วงหน้าแล้งพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง “นิสสัน นาวารา” ร่วมทีมเหยี่ยวไฟ

เชียงใหม่, ประเทศไทย (24 กุมภาพันธ์ 2566) – นิสสัน ย้ำจุดยืนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยต่อเนื่อง ขอมีส่วนร่วมภารกิจดับไฟป่าของทีม “เหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ์แกร่งที่กล้า...เผชิญทุกความท้าทาย 2 คันเป็นระยะเวลา 3 เดือนช่วงหน้าแล้งพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง “นิสสัน นาวารา” ร่วมทีมเหยี่ยวไฟ

เชียงใหม่, ประเทศไทย (24 กุมภาพันธ์ 2566) – นิสสัน ย้ำจุดยืนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยต่อเนื่อง ขอมีส่วนร่วมภารกิจดับไฟป่าของทีม “เหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ์แกร่งที่กล้า...เผชิญทุกความท้าทาย 2 คันเป็นระยะเวลา 3 เดือนช่วงหน้าแล้งพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

นิสสันสนับสนุนภารกิจพิชิตไฟป่าต่อเนื่อง ส่ง “นิสสัน นาวารา” ร่วมทีมเหยี่ยวไฟ

เชียงใหม่, ประเทศไทย (24 กุมภาพันธ์ 2566) – นิสสัน ย้ำจุดยืนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ของไทยต่อเนื่อง ขอมีส่วนร่วมภารกิจดับไฟป่าของทีม “เหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยสนับสนุน “นิสสัน นาวารา PRO-4X” กระบะพันธุ์แกร่งที่กล้า...เผชิญทุกความท้าทาย 2 คันเป็นระยะเวลา 3 เดือนช่วงหน้าแล้งพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE

รายละเอียดของแพ็กเกจ แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE เป็นแพ็กเกจส่วนลดสําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง ตามมาตรฐานที่แนะนําไว้สําหรับรถยนต์นิสสันใหม่ ส่วนลด 15% สําหรับแพลทินัม แพ็กเกจ (แบบ 10 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 100,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-70,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ส่วนลด 12% สําหรับโกลด์ แพ็กเกจ (แบบ 6 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 60,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-42,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รับส่วนลด 10% สําหรับอะไหล่ทดแทน (แบตเตอรี่, ผ้าเบรก, โช้คอัพ, ใบปัดน้ำฝน) ตลอดอายุแพ็กเกจ แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ

แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE

รายละเอียดของแพ็กเกจ แพ็กเกจเช็กระยะ SAVE SAFE เป็นแพ็กเกจส่วนลดสําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง ตามมาตรฐานที่แนะนําไว้สําหรับรถยนต์นิสสันใหม่ ส่วนลด 15% สําหรับแพลทินัม แพ็กเกจ (แบบ 10 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 100,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-70,000 กม. หรือภายใน 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ส่วนลด 12% สําหรับโกลด์ แพ็กเกจ (แบบ 6 ครั้ง) ครอบคลุมค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง ตั้งแต่ระยะ 10,000 - 60,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน สําหรับรุ่น อัลเมร่า ใหม่ ตั้งแต่ระยะ 7,000-42,000 กม. หรือภายใน 3 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รับส่วนลด 10% สําหรับอะไหล่ทดแทน (แบตเตอรี่, ผ้าเบรก, โช้คอัพ, ใบปัดน้ำฝน) ตลอดอายุแพ็กเกจ แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ